KitKat Rivera

Create your badge

Liping kayumanggi. Kinalalagyan bandang timog silangan.

Na-indak ng may hulwarang ritmo, sa sariling anino. Buksan ang aking isipan, nang iyong malaman.

Music, art, dance and life.

ang walang magawa sa buhay

MeoWooof

"Our task must be to free ourselves… by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature and it’s beauty." — Albert Einstein

♥ Beautiful creatures.

KITtyCat KillerKAT | KITy KAT … KILLer KAT
#throwbackthursday #throwback

KITtyCat KillerKAT | KITy KAT … KILLer KAT

#throwbackthursday #throwback

EL Tigre [DeDosCabezasMonDragon][Two headed dragon] By KitkatRivera|ObraRivera 
"Black Gold Black White… Hold ‘em tight!" "Viva La Liga El Tomasino!"
#UAAPSeason77 na. Suporta para sa mga Tomasinong atleta. #UAAP #GoTigers #GoUSTe #BlackGoldBlackWhite #Thomasians #Growl #RAWr ! #PenAndInk #ThrowbackThrusday #Illustration [Please don’t use without my permission and do not copy, steal, recreate my work in any way.] 

EL Tigre [DeDosCabezasMonDragon][Two headed dragon] By KitkatRivera|ObraRivera 

"Black Gold Black White… Hold ‘em tight!" "Viva La Liga El Tomasino!"

#UAAPSeason77 na. Suporta para sa mga Tomasinong atleta. #UAAP #GoTigers #GoUSTe #BlackGoldBlackWhite #Thomasians #Growl #RAWr ! #PenAndInk #ThrowbackThrusday #Illustration [Please don’t use without my permission and do not copy, steal, recreate my work in any way.]